Enseignements | KONATE MORY LATIF

M. Konate Mory LatifENSEIGNEMENTS

  • Biologie végétale, Licence 2, 2022-2023, USP,
  • Biologie physiologie, Licence 2, 2022-2023, USP,
  • Génétique, Licence 2, 2022-2023, USP,
  • Biologie cellulaire, Licence 1, 2022-2023, USP,